KPPK 272 Penuhilah Pialaku
Fill My Cup, Lord
Richard Blanchard
Richard Blanchard
1=Bes 4/4
Ps.116.3
Versi Version 1
1
Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku,
kudengar Tuhanku berkata, "Engkau tak akan dahaga pula."
Penuhilah, pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga,
roti sorga memb'ri hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah!
2
Di dunia 'ni orang sedang mencari, kenikmatan dunia fana,
'da sesuatu yang tak ternilai, di dalam-Nya kau 'kan diberi-Nya.
3
Hai, sobatku apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu,
namun kau akan dis'lamatkan, asalkan kau mau mohon pada-Nya.

OK