KPPK 6 Hosana! Puji Tuhan
Hosanna, Loud Hosanna
Based on Matthew 21:15-16; Jennette Threlfall; Jeff Redd, stanza 2
Gesangbuch der Herzogl, Wirtemberg
1=A 4/4
Matt.21.9
Versi Version 1
1
Hosana puji Tuhan, sorak dan pujilah,
merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian.
Kepada Yesus Tuhannya, yang berkati m'reka,
dinaikkanlah pujian, muliakan nama-Nya.
2
Hosana dan pujilah, dengan sukacita,
lambaikan ranting palma, bersorak gembira.
Tuhan atas s'mesta alam, datang dengan rendah,
mari kita sambut Dia, hosana masuklah!
3
Hosana Mahatinggi, kami menyanyi t'rus,
Raja atas s'gala raja, Tuhan Yesus Kristus.
Kami hendak memuji Dia, sampai selamanya,
di hadapan takhta-Nya, puji haleluya!


OK