KPPK 88 Dunia Gemar dan Soraklah
Joy to the World
Psalm 98; adapted by Isaac Watts
George Friedrich Handel; Arranged by Fred Bock and Ralph Carmichael
1=D 2/4
Ps.98.1-Ps.98.4
Versi Version 1
1
Dunia gemar dan soraklah!
Rajamu lahirlah;
Br'i hatimu, kepada-Nya,
bersama nyanyilah, bersama nyanyilah,
sama, bersama nyanyilah.
2
Dunia gemar dan nyanyilah!
Tuhanmu bertakhta;
Bumi, laut, gunung, lembah,
bersoraklah terus, bersoraklah terus,
sorak, bersoraklah terus.
3
Yesus mem'rintahkan dunia,
dengan anug'rah-Nya;
Keadilan, dan kebenaran,
dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya,
ajaib, dan ajaib kasih-Nya.

OK