KPRI 101 Siapakah Juruselamat?
Stephen Tong, Jakarta 2003
Charles C. Converse
1=G 4/4
John.4.42
Versi Version 1
Siapakah Jurus’lamat, bagi orang berdosa?
Siapakah Jurus’lamat, Dialah Yesus!
1
Dia disalib di Golgota mend’rita bagi kita
Dia bangkit untuk s’lamanya, Dia Jurus’lamat dunia
Yesus menghapus dosaku dan menghapus dosamu
Dia hidup untuk s’lamanya, Dia Juruslamat dunia.

OK