KPRI 154 Api Zaman
C. M. Yu, Malang, 1969
Stephen Tong, Malang, 1969
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Darah kaum martir yang belum kering
yang menyirami jalan salib
Rumah Allah yang telah senyap
p’litanya telah gelap gulita
Persembahkanlah dirimu, seg’nap tenaga mudamu
Kobarkan api zaman, rela serahkan seg’nap hidup
Berp’rang bagi K’rajaan Surga. Maju! Maju!
Pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal.
2
Beribu jiwa yang t’lah binasa,
rusak moral dan hidup susah
Angkat mata, pandang sekitar,
mengapa bernikmat dalam dunia
3
Tidak lagi duduk dan bersenang
buangkan s’gala impian kosong
Hancurkan b’lenggu dan ke mezbah
mempersembahkan diri pada-NyaOK