KRI 215 Dengar Juruselamat Berseru
I Hear My Risen Saviour Say
George D. Watson
Herbert G. Tovey
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Dengar Jurus'lamat berseru:
"Ikutlah, ikutlah pada-Ku."
Siang malam terus berseru:
"Ikutlah, ikutlah pada-Ku."
"Kutinggalkan takhta bagimu,
darah-Ku tercurah bagimu.
Bagimu, Ku rela mend'rita,
Ikutlah, ikutlah pada-Ku."
2
Dosamu akan Kuhapuskan,
"Ikutlah, ikutlah pada-Ku."
Hidupmu kan Kusempurnakan,
"Ikutlah, ikutlah pada-Ku."
3
Letakkan s'gala khawatirmu,
"Ikutlah, ikutlah pada-Ku."
Ku kan memberi rahmat penuh,
"Ikutlah, ikutlah pada-Ku."

OK