KRI 215 Dengar Juruslamat Berseru
I Hear My Risen Saviour Say
George D. Watson
Herbert G. Tovey
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Dengar Jurus’lamat berseru:
“Ikutlah, ikutlah pada-Ku.”
Siang malam terus berseru:
“Ikutlah, ikutlah pada-Ku.”
“‘Ku tinggalkan takhta bagimu,
darah-Ku tercurah bagimu.
Bagimu, ‘Ku rela mend’rita,
Ikutlah, ikutlah pada-Ku.”
2
Dosamu akan Kuhapuskan,
“Ikutlah, ikutlah pada-Ku.”
Hidupmu 'kan Kusempurnakan,
“Ikutlah, ikutlah pada-Ku.”
3
Letakkan s'gala khawatirmu,
“Ikutlah, ikutlah pada-Ku.”
‘Ku 'kan memberi rahmat penuh,
“Ikutlah, ikutlah pada-Ku.”

OK