KRI 308 Iman Yang Beri Menang
Faith Is The Victory
Ira D. Sankey
John H Yates
1=Es 6/8
Versi Version 1
1
Serdadu Masehi yang dapat t'rang kau bangunlah,
Berp'rang sebelum malam glap', selimuti langit.
Melawan musuh pakailah seg'nap tenagamu,
Iman itulah yang menang, yang kalahkan dunia.
Iman yang b'ri menang, Iman yang b'ri menang
Ajaib kemenangan-Nya yang kalahkan dunia.
2
Berpedangkan firman Tuhan, berpanjikan kasih,
Ikut jalan orang slaeh penuh kemenangan.
Dengan iman m'reka maju dalam peperangan,
Iman yang kalahkan maut, jadi p'risai kita.
Iman yang b'ri menang, Iman yang b'ri menang
Ajaib kemenangan-Nya yang kalahkan dunia.
3
Selalu musuh menyerang lawan tak berhenti,
Tinggalkan kesenanganmu dan majulah berp'rang.
Pakailah ketopong s'lamat peganglah yang benar
Gentarlah musuh s'kalian kar'na sorak iman.
Iman yang b'ri menang, Iman yang b'ri menang
Ajaib kemenangan-Nya yang kalahkan dunia.
4
Yang mengalahkan musuhnya jubah putih dib'ri,
Dalam surga namanya Tuhan mengakui.
Hai , majulah dengan terang hati penuh kasih,
Kuasa keg'lapan kalah demi nama Yesus.
Iman yang b'ri menang, Iman yang b'ri menang
Ajaib kemenangan-Nya yang kalahkan dunia.

OK