LS 1 DI HADAPAN HADIRAT-MU
Versi Version 1
1
Di hadapan hadirat -Mu
Kami umat-Mu menyembah
Mengakui Engkau Tuhan
Allah kekal, Maha kuasa
2
Dari debu dan tanahlah
kita dijadikan Tuhan
Dan bila tersesat kita
Tuhan tak akan tinggalkan
3
Kuasa serta kasih Allah
Memenuhi seg’nap dunia
Tetap teguhlah firman-Nya
Hingga penuh hadirat-Nya
4
Di pintu Surga yang suci
menyanyi beribu lidah
Pada Tuhan kita puji
Sekarang dan selamanya

OK