LS 196 O, NYALA API ROH KUDUS
Versi Version 1
1
O, nyala api Roh Kudus
Yang dulu t'lah mengurapi
Semua hamba Tuhan Yesus
Penuhilah jiwa kami
2
Mana Roh Suci yang silam?
Yang meteraikan Abraham
Hati Paulus dilembutkan
Oleh kuasa Roh Tuhan
3
Roh Suci di s'gala zaman
Memasyhurkan kasih Allah
Yesaya pun dikuatkan
Daud dib'ri bijaksana
4
Rahmat-Mu sangat berkuasa
S'perti yang Elia t'rima
Yang buat Musa bercahaya
Dan hiburkan Ayub juga
5
Tuhan, Engkau yang dahulu
Menjaga seg'nap umat-Mu
B'rilah kami yang menunggu
Kelimpahan Roh Suci-Mu

OK