LS 234 RAJA KEKAL, PIMPINLAH
Versi Version 1
1
Raja kekal, pimpinlah, Kami sedia berp'rang
Oleh kuasa Allah, Kami pasti menang
Kami s'karang bersedia, B'rikanlah kekuatan
Raja kekal pimpinlah, Raih kemenangan
2
Raja kekal, pimpinlah, Kalahkanlah dosa
Kesucian b'rikanlah, Oleh rahmat Yesus
Bukanlah oleh pedang, Atau senjata p'rang
Oleh kasih-Mu saja, Kami akan menang
3
Raja kekal, pimpinlah, Kami takkan gentar
Musuh-Mu pasti kalah, Kuasa-Mu besar
Salib-Mu ditinggikan, Memb'rikan kami t'rang
Mahkota disediakan, Bagi sang pemenang

OK