LS 256 KU LIHAT DARAH MENGALIR
Versi Version 1
1
S'karang kumelihat darah, Yang deras tertumpah
Yesus Tuhan yang berkuasa, Nyatakan kasih-Nya
Kulihat darah mengalir, Membasuh s'gala dosaku
Puji Tuhan tiada akhir, Darah-Nya menyucikanku
2
Kulihat ciptaan baru, Kurenung kasih-Nya
Hidup lama t'lah berlalu, Dibasuh darah-Nya.
3
Kuberjalan di t'rang surga, Jauh dari dunia
Jubah putih, hidup suci, Kristus dalam hati.
4
Rahmat Allah yang ajaib, Yang s'lamatkan aku
Hanya Yesus yang tersalib, Berkorban bagiku.

OK