LS 321 JAUH DAN DEKAT, TAMPAK SUDAH
Versi Version 1
1
Jauh dan dekat tampak sudah
Sawah ladang yang penuh
Jauh dan dekat gandum s'mua,
Sudah masak menunggu
Ya Tuhan utus penyabit
Kami mohon pada-Mu
Utuslah seb'lum terlambat
Menuaikan gandum-Mu
2
Suruhlah banyak pekerja
Pada pagi dan petang
Kumpulkan berkas-berkasnya
S'lagi masih ada t'rang.
3
Hai saudara yang diutus
Kumpulkan gandum s'karang
Yang bekerja dengan tulus
Akan pulang dengan s'nang.

OK