LS 341 HARI PERHENTIAN ALLAH
Versi Version 1
1
Hari perhentian Allah, Hari yang diberkati
Disucikan oleh-Nya, Pada manusia dib'ri
S'lamat datang, S'lamat datang
Hari kita bersuka, Hari Tuhan yang mulia
2
Bekerja enam hari, Lalu Sabat tibalah
Pada hari ketujuh, Tercurah berkat Allah.
3
Banyak yang menolaknya, Ambil hari pertama
S'lidikilah Alkitab, Tiada ayat sahkannya.
4
Yang benar 'kan berkata, Manusia yang obahkan
Sabda-Nya tak berobah, Walau lewat ribuan ta'un.
5
Kucari dan yang benar, Sabat hari ketujuh
Lalu aku turutlah, Itulah jalan s'lamat.

OK