LS 43 S'LAMAT MALAM
Versi Version 1
1
Apabila malam tiba,
Dan usailah waktu kerja
Seakan semesta alam
Mengucapkan s'lamat malam
S'lamat malam, Harap m'laikat
Menjaga s'panjang malam g'lap
S'lamat malam, s'lamat malam
2
Dan bila malam tambah g'lap
Nampak hanya sunyi senyap
Menyampaikan doa malam
Dan ucapkan s'lamat malam,
3
Ya Bapa b'ri perhentian
Dari s'gala pergumulan
Hingga masuk ke surga t'rang
Tiada lagi s'lamat malam.

OK