LS 464 JAMINAN BERKAT TUHAN JANJI
Versi Version 1
1
Jaminan berkat, Tuhan janji
Yesus menjadi milik kami
Umat tebusan, waris Allah
Darah Yesus menyucikannya
Kami masyhurkan dan nyanyikan
Memuji Yesus s'panjang hari
Kami masyhurkan dan nyanyikan
Memuji Yesus s'panjang hari
2
Pada-Mu Tuhan, kami bers'rah
Kami beroleh sukacita
Malaikat datang pada kami
Membawa rahmat serta kasih.
3
Berserah kami pada Tuhan
Damai bahagia dib'rikan-Nya
Kami memohon pada Allah
Turunkan kuasa dan anug'rah.

OK