LS 504 TIADA SAHABAT SEPERTI YESUS
Versi Version 1
1
Tiada sahabat seperti Yesus
Tuhanku, Tuhanku
S'gala penyakit disembuhkan-Nya
Tuhanku, Tuhanku
Yesus ta'u suka duka kita
Dipimpin-Nya selamanya
Tiada sahabat seperti Yesus
Tuhanku, Tuhanku
2
Yesus berkuasa dan maha suci
Tuhanku, Tuhanku
Dialah yang amat rendah hati
Tuhanku, Tuhanku.
3
Tiada seorang ditinggalkan-Nya
Tuhanku, Tuhanku
Dan yang berdosa diampunkan-Nya
Tuhanku, Tuhanku.

OK