MNR1 105 Mazmur 105
1=Es
Versi Version 1
1
Ucap syukur dan puji Hua
dengan sembahyang dan berdoa,
dan muliakan nama-Nya,
masyhurkan perbuatan-Nya;
segala bangsa mendengar
mujizat Allah yang besar.
2
Nyanyikan mazmur kesukaan
dan puji Tuhan kemuliaan
Ajaib mujizat-Nya besar
dan nama-Nya kudus benar.
Hai, kamu yang mencari-Nya,
tetap bersukacitalah.
3
Pikir-pikirkan kodrat Allah
di hadirat-Nya sedekala
Hai, Israel kaum pilihan,
ingatkanlah sekalian
mujizat yang dibuat-Nya
hukuman-Nya di dunia
4
Kekal setia firman Tuhan,
diingatkan-Nya perjanjian
sampai selama-lamanya.
Kekal segala firman-Nya
kepada orang pilihan
dengan seribu turunan.
5
Kepada Abraham firman-Nya,
kepada Ishak pun sumpah-Nya,
dan Yakub pula mendengar
sebagai syariat benar:
"Turunanmu sekalian
mempunyai tanah Kanaan."
6
Mereka pun sedikit saja
di tengah-tengah raja-raja.
Tetapi oleh Tuhannya
dihardik raja itulah:
"Tak boleh kamu menyentuh
nabiku serta rajaku! "
7
Didatangkan-Nya kelaparan
sehingga habis perbekalan,
tetapi t'lah dipilih-Nya
seorang yang disuruh-Nya,
dan Yusuf diperjualkan
ke negeri perhambaan.
8
Meskipun lama di penjara
hamba-Nya pun terpelihara.
Firaun melepaskannya
dan ia pun diangkatlah
supaya menguasai
istana denga negeri.
9
Berpindah juga yakub tua
dan anak-anaknya semua
ke tanah Mesir itulah
Bertambah banyak orangnya.
Kaum Israel ditakuti,
disiksa pun dan dibenci.
10
Disuruh-Nya hamba-Nya Musa
dan Harun pun dib'ri kuasa.
Keduanya mengadakan
segala tanda hukuman,
sehingga tanah Ham kena
sekalian mujizat-Nya.
11
Menurut firman Allah kita
neg'ri genap gelap-gulita.
Di mana-mana di neg'ri
tak ada lagi air bersih.
Berisi darah sungainya,
lemas segala ikannya.
12
seluruh tanah dipenuhi
segala katak dari sungai
Firaun di istanannya
sendiri pun diganggunya.
Dan nyamuk dengan pikatlah
menambahkan sengsaranya.
13
Kena segala nyala kilat
dan hujan batu amat hebat,
binasa tanaman kebun
dan anggur dengan ara pun.
Dan pohon kayu tumbanglah
di segenap daerahnya.
14
Belalang berumun jua
dan ulat kumbang pun semua.
Binasa hasil negeri!
Dan hukuman yang terngeri
yaitu pada akhirnya
dibunuh anak sulungnya.
15
Kaum Israel diantar Tuhan
keluar dari perhambaan.
Tak ada orang yang lelah
yang tergelincuh kakinya .
Segala suku bergemar
dengan kesukaan besar.
16
Segala orang Mesir juga
bersukacitalah semua.
Dahulu takutnya besar,
sekarang ia bergemar.
Dib'rinya perak dan emas
kepada Israel yang lepas.
17
Dib'rikan Tuhan perlindungan
yaitu awan penudungan,
yang apinya mem'bri terang
supaya malam pun senang.
Sesudah kaum memintanya,
t'rus daging puyuh adalah.
18
Dib'ri-Nya roti dari sorga
dan air minum ada juga
berpancar dari batu k'ras
sebagai sungai yang deras.
Kepada Abraham telah
demikian pun janji-Nya.
19
Bersorak-sorak kaum pilihan
keluar dengan kesukaan,
Berjalanlah keKanaan
ke negeri perjanjian.
Dan tanah kafir itulah
menjadi tanah miliknya.
20
Ajaiblah pemberian Tuhan,
besar anug'rah perjanjian,
supaya kaum setialah
memelihara hukumnya.
Ya, haleluya, bergemar
dan puji Allah yang besar.

OK