MNR1 107 Mazmur 107
1=C
Versi Version 1
1
Hai, puji selamanya Allahmu yang kudus.
Kekal anugerah-Nya, hai, kaum yang ditebus,
yang dihimpunkan-Nya di timur dan di barat,
yang dilepaskan-Nya di laut dan di darat.
2
Mereka mengembara di gurun yang senyap,
kehausan, bersengsara, harapannya lenyap
- Tetapi setelah mereka yang melarat
memanggil Tuhannya, perjalannya s'lamat.
3
Di jalan-jalan rata kaum yang dipimpin-Nya
berjalanlah ke kota, ke tempat diamnya.
- Hai, puji Allah Hu, besar anugerah-Nya,
dib'ri-Nya rotimu dan airmu selamanya.
4
Mereka terpenjara, terikat, tercela,
tetap kena sengsara sebab durhakanya.
- Tetapi setelah mereka yang melarat
memanggil Tuhannya, perjalannya s'lamat.
5
Diantar-Nya mereka kepada t'rang cerah,
penjara g'lap dibuka; pecahlah pintunya.
- Hai, puji Allah Gu, besar anugerah-Nya,
segala belenggu telah dipatahkan-Nya.
6
Yang jahat dihukumkan, sengsaranya seru,
mereka tidak makan, hatinya pun jemu.
- Tetapi setelah mereka yang melarat
memanggil Tuhannya, perjalanannya s'lamat.
7
Mereka pun terhibur mendengar firman-Nya
dan luput dari kubur, sembuhlah tubunya.
- Hai, puji Allah Hu, besar anugerah-Nya,
dan dengan kurbamu muliakalah nama-Nya.
8
Hendak mencari-cari neg'ri perniagaan
mereka melayari segala lautan.
Di sana nyatalah, besar mujizat Hua.
Bertiup topan-Nya dan tinggi ombak jua.
9
Mereka pun terguncang, terpusing oleh laut
dan pikirannya hilang, jiwanya dekat maut.
- Tetapi setelah mereka yang melarat
memanggil Tuhannya, perjalanannya s'lamat.
10
Gelombang pun tergenti, teduhlah lautan.
Ketakutan diganti dengan kesukaan.
- Hai, puji Allah Hu, besar anugerah-Nya,
sedia s'lamatmu, teduh pelabuhan-Nya.
11
Hai, orang tua-tua dan sidang yang besar
muliakan Dia jua, hukuman-Nya benar.
Air sungai diberi menjadi gurun pasir
dan dari negeri kemakmuran diusir.
12
Dan tanah belanrata menjadi subur pun
tempat terpelihara tanaman di kebun.
Penduduk negeri semua diberkati,
sehingga diberi tetap bersuka hati.
13
Yang takabur dipalu, serta kena cela
dan yang rendah selalu 'kan ditinggikan-Nya.
Yang fasik diamlah, yang tulus sedekala
mencamkan kasih-Nya dan kemurahan Allah.

OK