MNR1 115 Mazmur 115
1=D
Versi Version 1
1
Ya, bukan kami, kami bukannya,
melainkan nama Tuhan patutlah
dimuliakan jua.
'Ngkau murah juga, dan mengapakah
bertanya orang kafir yang megah:
"Di manakah Yahua?"
2
Di sorga itu Tuhan adalah,
kehendak-Nya diperlakukan-Nya
di bumi dan di sorga.
Berhala itu perak dan emas
ukiran kayu atau batu k'ras,
buatan orang jua.
3
Meski bermulut, ia pun kelu
dan apa juga mata ketemu,
tiada tampak juga.
Tak paham mendengar telinganya
dan tak dicium oleh hidungnya
bau pujaan semua.
4
Tak dapat memegang pun tangannya
dan kakinya pun kaku dan lemah.
Rongkongan tak berbunyi.
Yang menyembahnya dan pembuatnya
menjadi sama dengan patungnya,
neg'rinya sama sunyi.
5
Hai, Israel, percaya Tuhanmu,
perisaimu dan pertolonganmu,
dan harap sedekala.
Hai rumah Harun, taruh harapmu
kepada Tuhan, pertolonganmu,
dan takut akan Allah.
6
Bersukacita, kar'na Tuhanlah
yang ingat akan kita, kaum-Nya
dan Ia memberkati.
Israel dan Harun diberkati-Nya
dan hamba-Nya, kecil besar telah
dib'ri bersukacita.
7
Baik kamu, baik segala anakmu,
'kan diperbanyak oleh Allah Hu,
Khalik semesta juga.
Di bumi duduklah manusia,
tetapi Allah bersemayamlah
di atas takhta sorga.
8
Yang mati turun ke tempat gelap,
debunya itu diam dan senyap,
dantak memuji Allah.
Tetapi kitalah selamanya
menyanyi: "Haleluya" bagi-Nya
yang murah sedekala.

OK