MNR1 118 Mazmur 118
1=G
Versi Version 1
1
Beri syukur dan puji Tuhan,
hai Israel, berkatalah:
Kekallah kemurahan Tuhan
sampai selama-lamanya.
Biarlah rumah Harun juga
memuji kemurahan-Nya,
serta yang takut akan Hua
memuji kebajikan-Nya.
2
Tatkala aku disesakkan
'ku berseru kepada-Nya.
Keluhku sudah didengarkan
dan aku disepaskan-Nya.
'Ku tidak takut apa-apa,
'ku disertai Tuhanku.
Sekali nyatalah betapa
kelak binasa seteru.
3
Baik taruh harap pada Tuha
dengan berlindung pada-Nya,
dan jangan harap pertolongan
dan sokongan manusia.
Meskipun pada raja-raja
kautaruh pengharapanmu,
harapmu sia-sia saja.
Kebaikan Tuhanmu teguh.
4
'Ku dikepungi oleh bangsa,
semuanya kutumpaskan,
sebab nama-Nya berkuasa
menolong dan menguatkan.
'Ku dikepung set'ru semua
yang banyak seperti lebah.
Seperti api duri jua
mereka pun terpadamlah.
5
Kekuatanku itu Tuhan
dan Tuhan itu mazmurku,
selamatku dan perlindungan
dan pertolongan yang teguh.
Suara mazmur kedengaran
di kemah orang yang benar.
Dinyanyikannya kegemaran
dan kemenangan yang besar.
6
Kuasa tangan kanan Allah
perkasa perbuatan-Nya
dan tinggi Ia sedekala
di atas bangsa dunia.
Tiada aku akan mati
melainkan hidup dan hendak
memasyhurkan bersuka hati
mujizat Tuhanku kelak.
7
Sungguhpun 'ku disiksa Tuhan,
berat sekali tangan-Nya,
tetapi 'pada kematian
'ku tidak diserahkan-Nya.
Bukakan pintu kebenaran,
supaya aku masuklah
dan dengan mazmur kegemaran
memb'ri syukur kepada-Nya.
8
Benarlah, ini pintu Tuhan,
di sini masuk hamba-Nya
yang mengasihi kesungguhan,
hendak memuji nama-Nya.
Ya Tuhan, aku datang juga
dengan syukur kepada-Mu,
Kaudengar doaku semua,
Engkaulah pohon s'lamatku.
9
Ajaiblah!Batu yang dibuang,
yang oleh tukang tercela,
telah menjadi alas tiang
penjuru rumah Tuhannya.
Ajaiblah pada mata kita
mujizat Tuhan itulah,
tetapi pokok sukacita
dan berkat pun selamanya.
10
Gemarlah, kar'na hari ini
dikaruniakan Tuhanmu.
Bersukacitalah di sini
sebab setia-Nya teguh.
Dengarlah, Tuhan, kami minta
kiranya karuniakanlah,
sesudah hilang dukacita,
selamat dan sejahtera.
11
Yang datang dengan nama Tuhan,
mubarak kedatangannya!
Kiranya dari rumah Tuhan
umatnya diberkatilah!
Gemarlah, bawa persembahan
kepada Yang Memb'ri terang.
Sehabis hari kesusahan
dib'ri-Nya zaman yang senang.
12
Engkaulah Tuhanku, ya Allah,
Engkau dipuji mazmurku,
hendaklah aku sedekala
memuliakan nama-Mu.
Beri syukur dan puji Tuha,
muliakan kebajikan-Nya.
Kekallah kemurahan Tuhan
sampai selama-lamanya.

OK