MNR1 146 Mazmur 146
1=G
Versi Version 1
1
Haleluya, puji Allah!
Jiwaku, hai nyanyilah!
Aku hendak sedekala
membesarkan nama-Nya,
dan seumur hidupku 'ku
menyanyi bagi Hu.
2
Jangan harap akan raja;
mulianya tak teguh;
ia anak Adam saja,
hanya duli dan lebu.
Dengan napas yang fana
hilang pertolongannnya.
3
Berbahagialah dia
yang tetap Penolongnya
Allah Yakub yang setia,
perjanjian-Nya baka.
Alas harapnya teguh:
Sabda sungguh Tuhan Hu.
4
Allah itu menjadikan
langit, bumi, lautan.
Ia juga menentukan
maksud-nya dan aturan.
Kerajaan-Nya baka
dan kekal setia-Nya.
5
Kalau orang ketindasan
hanya dibenarkan Hu.
Diberi-Nya kelepasan
dari rantai belenggu.
Orang kalah pun menang,
orang lapar pun kenyang.
6
Allah itu mencelikkan
mata buta bagi t'rang.
Yang tertunduk ditegakkan,
yang berduka pun senang.
Sungguh kasih-Nya besar
bagi orang yang benar.
7
Hu Pelindung orang asing;
anak piatu yang lemah
dengan janda masing-masing
dipeliharakan-Nya.
Tapi yang tak beriman
jalannya dibengkokkan.
8
Tuhan Allah berkuasa,
kerajaan-Nya baka.
Tuhanmu bermasa-masa
Allah juga adanya.
Sion, puji Tuhanmu!
Haleluya! Puji Hu!

OK