MNR1 23 Mazmur 23
1=F
Versi Version 1
1
Gembalaku ya itu Tuhan Hua,
tak aku kekurangan apa jua.
Dib'ri-Nya kulepaskan kelelahan
di rumput hijau yang berkelimpahan.
Ke air tenang aku diantarkan-Nya.
Segarlah jiwa oleh kasihan-Nya.
2
Kar'na nama--Nya, Tuhanku yang tulus
memimpin aku pada jalan lurus.
Di lembah maut pun yang gelap belaka
tiada 'ku ketakutan celaka.
'Ku tahu Engkau menyertai aku
dan tongkat-Mu yang menghiburkan daku.
3
Kausediakan meja perjamuan
depan set'ruku yang bercemburuan.
Kausiram minyak harum di kepala
dan murah-Mu melimpahkan piala.
'Ku disertai kebajikan jua.
Kekal 'ku diam dalam rumah Hua.

OK