MNR1 25 Mazmur 25
1=G
Versi Version 1
1
Aku angkat selamanya
jiwaku kepada-Mu.
Tuhan, Jangan lah kiranya
malu pengharapanku.
Jangan bangga seteru.
Tak kecewa yang selalu
Menantikan Dikau, Hu.
Pengkhianat akan malu.
2
Ajarl'aku jalan, Tuhan,
tunjukkanlah lorong-Mu,
pimpin dalam kesungguhan,
ajar kebenaran-Mu.
Engkau saja s'lamatku,
Engkau saja yang kucari.
Kunantikan Dikau Hu,
kini dan berhari-hari.
3
Tuhan, ingatlah kiranya
rahmat-Mu dan sayang-Mu.
Dari awal selamanya
kemurahan-Mu teguh.
Dosa masa mudaku
jangan ingat sedekala,
hanya turut rahmat-Mu
ingat hamba-Mu, ya Allah.
4
Baik dan tulus Tuhan Allah:
sabda-Nya mengajarkan
orang yang berjalah salah
jalan dan kehidupan.
Hati yang lembut-rendah
diberi-Nya pengajaran
dalam hak-Nya yang baka
pada jalan kebenaran.
5
Jalan Allah kebenaran,
kemurahan adanya
bagi yang dengar-dengaran
akan perjanjian-Nya
Oleh kar'na nama-Mu
Tuhan, ampuni kiranya
kejahatan hatiku,
karena besar adanya.
6
Siapa takut akan Tuhan
dengan sukacitanya?
Allah memb'ri tahu tujuan
jalan-Nya kepadanya.
S'lamat tempat diamnya,
makmurlah di mana-mana.
Nanti keturunannya
akan mempusakai tanah.
7
Bagi hamba yang setia
Hu membuka hati-Nya
dan yang takut akan Dia
tahu perjanjian-Nya.
Sentiasa mataku
menengadah 'pada Tuhan
yang menarik kakiku
dari jaring perset'ruan.
8
Palingkanlah diri, Tuhan,
ke sengsara hamba-Mu.
Aku orang yang terbuang
dan melarat rasaku.
Makin tambah takutku,
hati banyak kekejutan.
Keluarkan hamba-Mu
dari dalam ketakutan.
9
Tiliklah segala susah
ingit kesakitanku.
Ampuni segala dosa
dan sayangi hamba-Mu.
Lihat, banyak seteru
dan pelawan sekalian
yang mengancam hidupku
dengan g'ram dan kebencian.
10
Tolonglah dan pelihara
jiwaku yeng tersesak
oleh susah dan sengsara.
Jangan aku malu k'lak.
Oleh ikhlas yang kudus
biar aku dilindungkan.
Bani Israel Kautebus
dari dalam kesesakan.

OK