MNR1 31 Mazmur 31
1=C
Versi Version 1
1
Berlindungl'aku pada-Mu,
ya Allah, janganlah
'ku malu tercela.
Dan kar'na kebenaran Tuhan
dengarkanlah kesahku,
selamatkanlah aku.
2
Halakanlah telinga-Mu
kepada doaku,
lepaskan hamba-Mu!
Beri kiranya aku aman,
ya Kota Perlindungan
dan Batu Pertolongan!
3
Kaupimpin aku, Allah Hu,
di jalan-jalanku.
Dan kar'na nama-Mu
tentulah Kaulepaskan aku
yang terkena bahaya
dan jaring tipu-daya.
4
'Ku menyerahkan rohku, Hu,
kepada tangan-Mu.
Percayaku teguh.
Nyawaku Kautebus, ya Tuhan,
ya Allah setiawan,
Penolong dan Sandaran.
5
'Ku benci orang penyembah
kesia-siaan,
sebab 'ku beriman
dan harap akan Allah saja,
dengan bersukaria
'kan rahmat yang setia.
6
Kautilik hal celakaku,
tak tolah jiwaku
ke tangan seteru.
Dan kakiku Kaub'ri berdiri
tegap di tempat luas,
sehingga aku bebas.
7
Sayangi aku, Tuhanku,
kar'na 'ku tersesak;
t'lah mataku hendak
menjadi kabur dan merana
dan badan jiwa jua
letih-lesu semua.
8
Dengan keluh kepayahan
merana tahunku,
dan nyawaku lesu.
Kesalahanku melemahkan
segala sendi-tulang,
tenagaku t'lah hilang.
9
Ternyata kecelaanku
kepada seteru
serta tetanggaku.
Kenalan juga takut aku,
'Ku bagai sudah mati,
terhapus dari hati.
10
Sep'ri belanga yang pecah
terbuang, tercela
kudengar umpatnya
Wai, si penghambur takut itu!
Diputusnya sehati,
supaya aku mati.
11
Tetapi Engkau, Tuhanku!
Kepada-Mu, Ya Hu,
percayaku teguh.
Di tanga-Mu nasibku aman.
Lepaskan dari bah'ya
dan lepas penganiaya.
12
Kiranya wajah-Mu terang
di atas hamba-Mu,
ya Pengharapanku.
Selamatkanlah aku, Tuhan,
Yang Mahamurah hati
dan rela memberkati
13
B'ri jangan malu hamba-Mu,
kar'na 'ku berseru
kepada-Mu, Ya Hu.
B'ri orang sombong dan pendusta
terdiam kekeluan
di alam kematian.
14
Ya Hu, besar kebaikan-Mu,
yang Kausediakan
dan yang Kaulakukan
kepada orang yang percaya.
manusia semua
k'lak keheranan jua.
15
Di dalam kemah had'rat-Mu,
tempat perlindungan,
Kau peliharakan
mereka dari nista lidah
set'ru, yang bermufakat
merancang maksud jahat.
16
Segala puji bagu Hu.
Ajaiblah rahmat-Nya
kepada hamba-Nya.
Sangkaku aku t'lah terbuang,
tetapi Engkau, Tuhan,
mendengar seruan.
17
Kasihi Hu, hai orang-Nya
yang saleh, yang hendak
terpelihara k'lak.
Penyombong jatuh; tapi kamu
yang harap akan Hua,
tetapkan hati jua.

OK