MNR1 4 Mazmur 4
1=Bes
Versi Version 1
1
Kiranya sahut aku, Tuhan,
ya Allah kebenaranku,
'Ngkau yang membuka kelapangan,
sayangilah, b'ri pertolongan,
pabila aku berseru.
Hai kamu oran yang angkara,
berapa lama namaku
diejekkan dengan bicara
pendusta dan dengan perkara
yang menyatakan angkuhmu?
2
Ketahuilah, bahwa Allah
memilih aku bagi-Nya,
dan seperti sediakala
menolong aku, manakala
'ku berseru kepada-Nya.
Jauhkan diri dari dosa
Jikalau timbul marahmu;
di tempat tidur; bersentosa,
pabila kaulepaskan susah,
berkata dalam hatimu.
3
Selalu bawa persembahan
dan kurban-kurban yang benar,
serta yang tak berkecelaan
dan kamu tak berkesalahan,
percara Tuhan yang besar.
Bersangsi orang yang bertanya:
"Kepada kita siapakah
membr'ri yang baik selamanya? "
Ya Tuha, wajah-Mu kiranya
bercah'ya atas kamilah!
4
Kurasa hatiku terhibur
kesukaan yang Kauberi,
lebih pun dari kaum terlipur
pabila gandum dengan anggur
berlimpah-limpah di neg'ri.
'Ku boleh membaring diri
dan tidur bersejahtera.
'Ngkau jaga, Tuhan, 'Ngkau sendiri,
di seb'lah kanan, seb'lah kiri,
kediamanku amanlah.


OK