MNR1 48 Mazmur 48
1=C
Versi Version 1
1
Besarlah Allah, patutlah
dipuji kemuliaan-Nya
di dalam neg'ri Tuhan kita;
indahnya sumber sukacita.
Neg'ri Raja Yang Besar
memb'ri bumi bergemar;
gunung Sion di utara
yang kudusnya tak bertara.
Di istana dan halaman
nyata Allah kota aman.
2
Segala raja t'lah pernah
mufakat dengan maksudnya
hendak melanggar kota Hua,
tetapi terkejut semua,
lari dengan geletar,
ketakutannya besa,
kar'na hebat kekuatan
kota ini kelihatan.
Dengan topan Kaupecahkan
kapalnya, yang dikerahkan.
3
Dahulu kami mendengar
perbuatan-Nya yang gesar,
sekarang kami lihat jua
kemuliaan Tuhan Hua;
kehormata-Nya baka
kami pun memandangnya
di neg'ri-Nya, kota Tuhan
bala tent'ra sekalian.
Allah meneguhkan dia,
Allah yang kekal setia
4
Teringat kami, Tuhan Hu
kepada kemurahan-Mu
di tengah-tengah rumah Tuhan,
dan ujung bumi berpujian.
Tangan kanan-Mu penuh
dengan kebenaran-Mu.
Nama Hu tetap mulia.
Sion, hai, bersukaria,
Putri Yehuda, bernyanyian
oleh kar'na hukum Tuhan.
5
Hai, mari dan beraraklah
keliling Sion dengan gah
dan bilanglah bangun-bangunan,
selidik batu bersusunan
di istana kota Hu,
agar keturunanmu
tahu dan memuji Hua.
Ia Allah kita jua;
hingga maut dan sedekala
kita pun dipimpin Allah.

OK