MNR1 49 Mazmur 49
1=G
Versi Version 1
1
Penduduk bumi yang kecil besar,
halakanlah telinga dan dengar,
yang hina serta orang mulia,
yang kaya dan yang miskin, dengarlah.
Kebijakan tuturan mulutku,
pikiranku berarti bagimu.
Dan sambil berkecapi kujelaskan
hal apa bagi aku dikiaskan.
2
Mengapa aku takut dan cemas
melihat orang jahat yang keras,
yang melingkungi aku dan megah,
sebab percaya akan hartanya?
Seorang pun tak dapat menebus,
dengan bayaran bagi Yang Kudus,
kehidupan saudara dan temannya,
supaya ia hidup selamanya.
3
Kematian kelak menyamakan
yang bijak, yang bebal, sekalian.
Ditinggalkannya saja hartanya,
sangkanya nanti rumahnya baka,
di negerinya namannya kekal,
tetapi itu pikiran bebal
Berapa tinggi juga sangka hati
manusia, sebagai hewan, mati.
4
Yang angkuh dan megah sekalian
sebagai domba pun ditolakkan
ke alam maut, dan maut gembalanya.
Lenyap keelokannya yang fana.
Tetapi jiwaku 'kan ditebus
dan kehidupanku segar terus.
Anug'rah Tuhan melepaskan daku
dan Ia akan menerima aku.
5
Kau jangan bimbang kalau adalah
seorang yang bertambah kayanya.
Di dalam maut semuanya lenyap,
tak ada kekayaan yang tetap.
Kau puji bagiamu yang teguh?
Kau ikut jalan nenek-moyangmu.
Berapa tinggi juga sangka hati,
manusia, sebagai hewan, mati.

OK