MNR1 54 Mazmur 54
1=G
Versi Version 1
1
Ya Allah, oleh Nama-Mu
lepaskan aku dan berikan
kiranya hakku didirikan
di hadapan pelawanku.
Dengarkan doa, lihatlah
kelaliman set'ru semua,
yang tak indahkan Allah jua
mengancam aku yang lemah.
2
Penolongku yaitu Hu;
'ku boleh harap akan Dia
dan oleh Tuhan yang setia
binasa nanti seteru.
Bersuka rela dan senang
kubawa kurban bernyanyian
dan nama-Mu kub'ri pujian,
olehnya juga 'ku menang.

OK