MNR1 66 Mazmur 66
1=G
Versi Version 1
1
Bersoraklah, hai isi dunia!!
Kepada Allah nyanyilah!
Besar dan tinggi sesungguhnya
kemuliaan nama-Nya.
Katakanlah kepada Tuhan:
"ya Hu, alangkah dahsyatnya
perbuatan-Mu sekalian;
set'ru-Mu mesti menyerah."
2
Perbuatan-Nya kamu lihat,
yang dahsyatkan manusia.
Oleh-Nya laut menjadi darat
dan air sungai dibelah.
Di jalan yang telah terbuka
berjalan kami ke seb'rang,
memuji-Nya bersuka-suka
dan masuk ke neg'ri senang.
3
Kuasa Tuhan tak berhingga,
besar selama-lamanya.
Tetaplah mata-Nya menjaga
memandang kaum manusia.
Dan jalan orang yang duraka
ditilik-Nya di dunia,
supaya janganlah mereka
memuliakan dirinya.
4
Muliakan Tuhan bangsa bumi,
pujianmu nyaringkanlah!
Dihidupkan-Nya jiwa kami
dan kaki diteguhkan-Nya.
Kasih-Mu, Tuhan, kami puji,
yang memberi percobaan;
begitu perak pun diuji,
sebab hendak disucikan.
5
Tersangka kaki dalam jaring
dan sangatlah berat beban
Kau suruh umat-Mu berbaring
di bawah kuasa tindisan.
Bencana air mengganti api,
ditambahkan kesukaran,
celaka banyaklah, tetapi
Engkau memb'ri kebebasan.
6
Hendak membawa persembahan
'ku masuk dalam rumah-Mu.
Kepada-Mulah kusampaikan
segala janji bibirku.
Di dalam susahku, ya Tuhan,
t'lah Kaudengarkan doaku;
sekarang dengan bau kurban
syukurku naik kepada-Mu
7
Dengarlah kamu sekalian
yang takut akan Allahmu,
cerita bagaimana Tuhan
memelihara jiwaku.
Sedang kuminta pertolongan
dan baru mulut berseru,
telah 'ku bebas dan pujian
naik daripada lidahku.
8
Jikalau 'ku berniat salah
tiada Tuhan mendengar;
tetapi 'ku didengar Allah
sehingga aku bergemar.
Segala puji bagi Tuhan.
Yang tak menolak doaku
dan Yang menunjuk kemurahan;
setia-Nya kekal teguh.

OK