MNR1 68 Mazmur 68
1=Es
Versi Version 1
1
Berbangkitl' Allah, Tuhan Hu,
cerailah seteru,
terpalu kekejutan
dan dari Wajah-Nya kudus
pembenci Allah lari t'rus,
terharu ketakutan.
Kau usir musuh, yang lenyap,
seperti asap terlesap
ditiup ke udara.
Pelawan fasik hancurlah,
seperti lilin yang telah
dicairkan oleh bara.
2
Tetapi orang yang benar
bersai-sarai bergemar
di had'rat Allah Hua.
Nyanyian Mazmur bagi-Nya!
Dan nama Tuhan pujilah,
hai, hamba-Nya semua!
Di tanah gurun segera
berkendaraan datang-Nya;
teraslah jalan raya!
Muliakan nama-Nya: Yahu,
bersorak bagi Allahmu,
yang datang dengan jaya.
3
Kuduslah tempat diam-Nya
dan Allah itu membela
segala sesuatu,
Hak janda dibenarkan-Nya:
Hakimlah Ia baginya
dan Bapa anak piatu.
Yang ketinggalan orangnya
didudukkan-Nya di tengah
keluarga yang menghibur.
Dibebaskan-Nya tawanan.
Yang fasik berkedudukan
di tanah yang tak subur.
4
Tatkala 'Ngkau keluar, Hu,
di gurun dengan umat-Mu,
di zaman nenek-moyang,
alasan bumi bergempa,
bentangan langit cairlah,
Torsina pun bergoyang.
Kauhujunkan karunia,
sehingga umat yang lelah
segar sep'ri semula.
Sengsara Kauperhentikan;
kaum milik-Mu Kaududukkan
senang sentosa pula.
5
Telah keluar firman Hu
dan musuh, siap menyerbu,
ditimpa penyerangan.
Wanita, tentara besar,
menyanyikan dengan gemar
berita kemenangan:
"Segala raja tentara
berlarian semuannya
mencari kelepasan.
Dan perempuaan kitalah
yang dalam rumah-rumahnya
membagikan rampasan. "
6
Di dekat kandang dombamu
berbaring kamu, mengeluh
dan masih tawar hati?
Sedangkan harta rampasan
di medan p'rang berhamburan
dan rupanya merpati,
yang bulu sayapnya cerlang
dengan mas perak dalam t'rang
sesudah musuh Tuhan
terseraklah sekaligus
sebagai salju terhembus
di atas pegunungan.
7
Hai, basan, di hadapan Hu
Kuaangkat tinggi puncakmu,
yang banyak dan mulia.
Mengapa iri hatimu
kepada bukit Tuhan Hu
dan menghinakan Dia?
Allah sendiri yang telah
memilih tempat diam-Nya
di bukit Sion jua.
Dib'rikan-Nya di sanalah
sampai selama-lamanya
perintah-Nya semua.
8
Berlaksa-laksa banyaknya
segala rata tentara
yang menyertai Tuhan.
Torsina ditiggalkan-Nya
'kan bersemayam di tengah
tempat kudus pilihan.
Ke tempat tinggi, Tuhan-Hu
'Ngkau naik membawa serta-Mu:
sekalian tawanan.
Berkumpullah ke kota-Mu
khalaik yang dulu seteru,
membawa persembahan.
9
Segala puji harus naik
kepada Tuhan Hu yang baik,
Penanggung hidup kita;
sehari-hari limpahlah
kes'lamatan dan berkat-Nya,
alasan sukacita.
Tetap terdapat pada-Nya,
alasan sukacita.
Tetap terdapat pada-Nya
karunia akan mencegah
segala susah payah.
Kendatipun kematian
menimbulkan ketakutan
dijauhkan-Nya bahaya.
10
Sesungguh-sungguhnya set'ru
dibasmi oleh Tuhan Hu,
sebab Tetap melawan.
Sabda-Nya: "Kukembalikan
kaum, yang di luar Kanaan
terbuang dan tertawan."
Dan daru gunung, dari laut,
pun dari tengah alam maut
kaum Israel kembali.
Dan musuhnya sekalian,
yang congkanya Kaualahkan.
tetap rendah sekali.
11
Penonton berkerumun,
memandangi perarakan
ke rumah-Mu, ya Allah;
pertama-tama biduan,
diiringbunyi-bunyian:
kecapi, sangkakala.
Rebana pun berbunyilah.
Memujilah semuanya.
Pancaran hidup kita.
Benyamin, bungsu itulah,
memimpin suku kakaknya,
ke tempat sukacita.
12
Tiada lain, melainkan Hu,
yang menetapkan kuatmu,
hai Israel, kaum Allah.
Kekuanan-Mu tunjuklah,
ya Tuhan, yang t'lah bekerja
menolong sedekala!
Ke kota kemuliaanmu,
Yerusalem, neg'ri teguh,
ke rumah-Mu, ya Hua,
berkumpul raja dunia
membawa persembahannya,
penghasilan benua.
13
Kiranya Engkau amanglah
binatang buas di tengah
gelagah sungai mesir;
dan sapi jantan penyerang,
kaum loba yang mau berperang,
tebarkan bagai pasir.
Di Mesir orang bangsawan
menghentikan perlawanan,
kaum Habsyi pun semua,
mereka datang segera
dan menadahkan tangannya
kepda Tuhan Hua.
14
Hai, kerajaan dunia,
nyanyikan puji bagi-Nya,
bermazmur bagi Hua!
Di langit tinggi suara-Nya
yang dahsyat itu bergema,
dengarlah akan Dia!
Masyurkan Allah, Yang teguh
kuasa-Nya di atasmu,
Yang daulat sedekala.
Kaum-Nya dikaruniai Hu
kekuatan penuh-penuh.
Hai, puji Tuhan Allah!

OK