MNR1 72 Mazmur 72
1=G
Versi Version 1
1
Ya Tuhan, karuniai raja
segala hukum-Mu,
berilah putera baginda
t'rang kebenaran-Mu,
supaya kaum-Mu dipimpin
dengan keadilan,
perkara hamba-Mu yang miskin
tetap disungguhkan.
2
Segala gunung dan lembahnya
penuh kes'lamatan,
penuhlah bukit pun kiranya
dengan keadilan.
Kaum hina papa yang ditindas
'kan dilepaskannya,
tetapi sungguhlah penindas
'kan diremukkannya.
3
Kiranya akan Dikau, Tuhan,
mereka takutlah
selama surya dan bulan
memb'ri cahayanya.
B'ri raja-Mu laksana hujan
pemb'ri kesuburan
kepada padang serta hutan
dengan kelimpahan.
4
Selama dia berkuasa
di kerajaannya,
segala hambanya sentosa
dan bersejahtera.
Pesisir laut dan benua
di ujung dunia
dengan penduduknya semua
menurut firman-Nya.
5
Penduduk guru, dengan hormat,
menghadap bertelut,
dan musuh pun di laut dan darat
'kan menyembah sujud.
Dan raja pulau dan daratan
membawa hartanya,
begitu raja kaum selatan
yang akan menyerah.
6
Segala raja dengan rakyat,
penghulu negeri,
membawa persembahan hormat,
membayar upeti,
mengaku raja ini murah
dan sungguh hatinya,
setianya menyelenggara
segala hambanya.
7
Yang miskin bolehlah percaya
'kan pertolongannya,
dan jiwa yang teraniaya
'kan dilepaskannya.
Selalu matanya setia
menjagai yang lemah;
darahnya indah bagi dia,
penolong umatnya.
8
Kiranya raja itu hidup
dengan bagahia,
tetaplah ia juga sanggup
memb'ri selamatnya.
Segala kaum mempersembahkan
emas kepadanya,
senantiasa mendoakan
dan memberkatinya
9
Kiranya gandum berdesiran
di puncak gunung pun,
sebagai daun segala hutan
di atas Libanon.
Bertambahlah bilangan orang
penduduk negeri,
seperti tumbuhan di padang
yang bersemi-semi.
10
Kekallah nama raja kita
selama surya
menghambur sinar sukacita
di atas dunia.
Segala orang minta berkat
memakai namanya,
dan untuk raja pun selamat
dengan bahagia.
11
Segala puji bagi Allah,
ajaib mujizat-Nya,
muliakan Tuhan sedekala,
hai isi dunia.
ya, amin, dunia dipenuhi
kemuliaan-Nya,
besarlah namanya di bumi
selama-lamanya.

OK