MNR1 79 Mazmur 79
1=G
Versi Version 1
1
Ya, Allah, orang kafir memasuki,
neg'ri Yerusalem yang Kaumiliki
dan menajiskan Bait yang Kaukuduskan,
dan kota-Mu dijadikan robohan.
Tamasya yang ngeri!
Mait hamba-Mu dib'ri
kepada anjing hutan
dan burung yang telah
melihat mangsanya
dan hinggap berebutan
2
Dib'rinya darah hamba-Mu mengalir
di sekeliling kota bagai air.
Terserak-serak mayatnya semua
dengan tak dapat dikuburkan jua.
Kaum lain mencela
dengan ejekannya
dan suka menghinakan
umat-Mu yang kena
sindiran dan cerca
sesudah direndahkan
3
Berapa lama gairah-Mu menyala?
Kekalkah murka-Mu mengingat salah
dan dosa umat-Mu sendiri jua?
Hukumkan bangsa seteru semua,
yang tidak mengenal
nama-Mu yang kekal
dan menyembah berhala.
Yang membinasakan
neg'ri kediaman
dan kota umat Allah.
4
Ya Tuha, tilik kami dengan sayang
dan jangan ingat salah nenek-moyang.
Terpalu kami dengan kehinaan.
Terima kami dengan kemurahan.
Lepaskanlah seg'ra
umat-Mu yang lemah
dan ampunkanlah dosa.
Dan kar'na nama-Mu
b'ri umat-Mu teduh
dan hidup bersentosa.
5
Mengapa orang kafir selamanya
dibiarkan menyindir dan bertanya:
Di manakah gerangan Tuhan Allah?
melihat susah kami sedekala.
Maklumkanlah seg'ra
bahwa sesungguhnya
Engkau menuntut darah
segala hamba-Mu,
dan nyawa seteru
takkan terpelihara.
6
Kiranya naik kepada-Mu keluhan
segala orang tawanan, ya Tuhan!
Dan kekuatan tangan-Mu lepaskan
semuanya yang mautnya ditentukan.
Kepada seteru, penista nama-Mu
Kaubalas kecelaan.
B'ri dirinya rendah
dan dalam hatinya
pecahkan kemegahan.
7
Begitu kami, kawan domba Tuhan,
yang olhe-Mu beroleh keteduhan,
memuliakan nama-Mu kiranya
dengan memuji Tuhan selamanya

OK