MNR1 81 Mazmur 81
1=Es
Versi Version 1
1
Nyanyi, bangsaku,
dan bersukacita
bagi Tuhan-Mu!
Ialah kekal
Allah Israel,
kekuatan kita.
2
Hai, bernyanyian
dan di mana-mana
kamu bunyikan
lagu yang merdu
dan kecapimu
palulah rebana.
3
Sangkakalamu
muliakan nama
Tuhan Allahmu,
waktu yang senang
malam yang terang
bulan yang purnama.
4
Adat inilah
undang-undang Tuhan;
Israel telah
memegangnya t'rus
sejak ditebus
dari perhambaan.
5
Dari ataslah
terdengar bahasa,
dulu artinya
tiada kukenal,
isinya kekal
serta berkuasa.
6
"Bahwa Akulah
sudah mengangkatkan
dari bagunya
tindisan beban;
dari pikulan
ia dilepaskan. "
7
"Engkau berseru
dalam kesesakan.
Dalam awan-Ku
suara-Ku menyahut
Dari bah'ya maut
engkau dis'lamatkan. "
8
"Dekat Meriba
'ngkau telah Kuuji,
dan mengapakah
hatimu tegar
tidak mendengar,
tidak mau memuji? "
9
"Dewa dunia
dan berhala batu
jangan kausembah.
Aku, Tuhanmu,
'ngantar umat-Ku
dari Mesir itu. "
10
"Hai, ngangakanlah
mulutmu, supaya
'Ku mengisinya.
Pinta doamu
dan kepada-Ku
harap dan percaya. "
11
"Israel enggan
mendengar nasihat.
Dan Kubiarkan
kaum-Ku yang telah
cari maksudnya
pada jalan jahat. "
12
"Jika kaum-Ku
mendengat kiranya!
Musuhnya tentu
Aku taklukkan,
Ku tiadakan
kuasa seterunya. "
13
"Dan begitulah
musuh jadi hamba,
ikut menyembah
kebesaran-Ku;
tapi lawan-Ku,
siksanya bertambah. "
14
"Gandum yang lemak
akan mengenyangkan
Israel kelak.
Batu tercelah
b'ri air madunya,
kaum-Ku disenangkan."

OK