MNR1 89 Mazmur 89
1=G
Versi Version 1
1
selama-lamanya kupuji Tuhanku,
setia-Mu kekal dan kemurahan-Mu.
Teguh anug'rah-Mu, sebagai rumah juga,
yang Engkau dirikan, di bumi dan di sorga.
Setia-Mu tetap dan alasannya kuat,
seperti langit pun yang alasnya Kaubuat.
2
Begini firman-Mu: "Telah Kujanjikan,
memakai sumpah-Ku yang tak dialihkan,
Kupilih hamba-Ku yang Kujadikan raja,
yaitu engkau, Daud, dan turunanmu saja
kuasanya kekal di atas takhta juga
dan alas takhtamu Kusokong dari sorga!"
3
Seluruh langit pun memuji kuasa-Mu
dan kesetiaan kepada umat-Mu.
Siapa adakah di bumi dan di sorga
yang sama mulia dan sama dahsyat juga?
'Ngkau Tuhan tentara sekalian malaikat
dan dikelilingi setia-Mu dan s'lamat.
4
'Ngkau menguasai gelora lautan;
segala ombaknya telah Kaujinakkan.
Kaupalu Mesir pun dan musuh Kaupecahkan;
segala lawan-Mu di bumi Kaualahkan.
Semesta alam pun, Engkaulah yang empunya.
Kaububuh alasan yang meneguhkan dunia.
5
Utara dan Selatan itu makhluk-Mu,
segala gunung pun bersorak bagi-Mu
baik Tabor yang permai, mau Hermon yang mulia.
Lengan-Mu kuatlah dan tangan-Mu sedia
'kan meneguhkan hak, membuat kesungguhan;
anug'rah dan setiamu-Mu bentara Tuhan.
6
Berbah'gialah kaum yang suka mendengar
bunyian alamat kesukaan besar,
berjalan di cahaya wajah-Mu, ya Allah,
dan kar'na nama-Mu bersorak sedekala.
Walaupun terkena perbagai kesukaran,
Kautinggikan mereka oleh kebenaran.
7
Engkaulah kemuliaan kekuatannya;
kepada kami pun Kaub'ri karunia
kehormatan besar, tenaga kemenangan.
Engkau perisai kami dalam peperangan.
Ya Allah Israel, kudus di takhta sorga,
telah Kaukaruniai kami raja juga.
8
Dengan khayal dahulu t'lah Kaufirmankan
kepada orang saleh-Mu demikia:
"Kupilih dari kaum pahlawan yang perkasa,
yang t'lah Kutinggikan dan Kuberi kuasa,
dan Kuurapi Daud, hamba-Ku setia:
lengan-Ku ini akan menguatkan dia."
9
"Tak boleh hamba-Ku sekali diserbu,
dianiaya dan ditindas seteru.
'Ku akan memecahkan musuhnya semua.
Dengan kemurahan Ku sokong dia juga.
Setia-Ku mengantar tangannya ke atas,
segala sungai pun dan laut dan tanah batas."
10
"Ku disebutnya: 'Bata, batu s'lamatku'.
'Ku menjadikan dia anak sulung-Ku,
dan kerajaannya Kujadikan mulia,
tak ada raja lain setinggi dengan dia.
Di jalan-jalannya yang sudah kutentukan
perjanjian kemurahan-Ku Kuteguhkan.
11
Turunannya kekal selama-lamannya, "
selama langit ada takhtanya baka.
Jikalau nanti anak cucunya membuant
ajaran Taurat-Ku dan isi undang-undang,
Kubalas salahnya dan susah Kutambahkan,
tetapi perjanjian-Ku tak Kuubahkan."
12
"T'lah Ku bersumpah dengan kekudusan-Ku,
tak mungkin Kudustakan Daud, hamba-Ku,
turunannya kelak kekal segala hari
dan takhtanya baka sebagai matahari,
tetap seperti bulan yang di langit malam
menjadi saksi janjian-Ku di dalam alam. "
13
Meski demikian kautolah hamba-Mu
dan Kaumurkai raja-Mu, ya Tuhanku.
'Ngkau meniadakan perjanjian semua,
mahkotanya Kaucampakkan ke tanah jua.
Segala pagar tembok kotanya teroboh;
Engkau telah merusakkan segala kubu.
14
Terampas hartanya, terhina namanya.
Bertambah kuat tangan musuh yang megah.
Terbaliklah pedangnya, sampai ia kalah
dan sudah suram pun serinya dulukala.
Tercampak takhtanya, dan umurnya tersingkat,
tertudung dengan malu ia ganti berkat
15
Berapa lamakah, ya Allah, Tuhanku,
senantiasa Kaulindungkan diri-Mu?
Berapa lama lagi murka-Mu menyala
'kan menghukumkan kami yang berbuat salah?
Ingatkan bahwa umur kami singkat jua
dan maut menantikan manusia semua.
16
Di mana kemurahan dulu, Tuhanku,
dan janji-Mu kepada Daud, hamba-Mu?
Ya, ingat bagaimana kami dicelaka;
segala bangsa musuh suka menistakan
mengejek raja-Mu dan dengan permusuhan
menghinakan jejaknya pada jalan Tuhan.
17
Segala pujian kepada Allah Hu!
Kemurahan-Mu dan setia-Mu teguh.
Sebagai nenek-moyang, kami ini juga,
menantikan pertolongan-Mu dari sorga.
Tiadalah terguncang perjanjian Tuha.
Ya, amin, firman Tuhan itu kesungguhan.

OK