MNR1 90 Mazmur 90
1=C
Versi Version 1
1
Engkaulah perlindungan kami, Tuhan,
berzama-zaman dan selamanya;
seb'lum terbit segala pegunungan,
seb'lum Kaupanggil bumi dan bentangan.
Engkaulah Allah, takhta-Mu baka,
kekal kuasa-Mu di dunia.
2
Kepada manusia Kaukatakan:
Kembalilah kepada asalmu!
Kepada kami sudah dinyatakan,
jalanan ini nanti dusudahkan.
Siapa kami di hadapan-Mu,
ya Tuha, kerajaan-Mu teguh.
3
Manusia, menurut peraturan,
membilang sampai harinya genap,
bagi-Mu waktu tidak berukuran:
seribu tahun di hadapan Tuhan
sependek satu hari yang lenyap,
yang bercahaya dan terus gelap.
4
Kauhanyutkan manusia semua,
aliran zaman seperti air bah.
Mereka pun sebagai mimpi jua,
seperti rumput yang tak jadi tua,
yang pagi hari subur supanya,
setiba sore itu layulah.
5
Binasa kami oleh murka Tuha,
sebab kegangatan amarah-Mu.
Kaulihat nyata-nyata kesalahan
dan dosa kami tidak bertudungan.
Terbaglah tahun seperti keluh,
lenyalah kami oleh murka-Mu.
6
Tahun umur kami hanya tujuh puluh,
delapan puluh itu batasnya
dan kami ingat akan hal dahulu,
dan kemegahan kami pun yang lalu,
semua itu susah adanya
dan hidup kami lewat segera
7
Siapa takut akan dikau, Tuhan,
sekedar murka-Mu dan kuatnya?
Kiranya jangan Kausebut tuduhan!
Ajarkanlah kepada kami, Tuha,
membilang hari kami yang fana
supaya hati kami bijaklah.
8
Kembalilah kepada kam, Allah!
Sayangilah segala hamba-Mu.
Berapa lama murka-Mu menyala?
Ingatkan sayang-Mu sediakala!
B'ri kami pagi baru yang penuh
dengan cahaya kemurahan-Mu.
9
Kembalilah dan b'rilah pula kami
bersuka-suka dan bernyanyian
seumur hidup kami atas bumi,
dengan selalu kami mengalami
kebaikan-Mu dengan kesukaan,
pengganti tahun kecelakaan.
10
Kemuliaan perbuatan Tuhan
nyatakalah kepada hamba-Mu!
karuniai kami sekalian
keelokan-Mu dengan kegemara.
B'ri tangan kami oleh berkat-Mu
berhasil perbuatan yang teguh.

OK