MNR1 91 Mazmur 91
1=C
Versi Version 1
1
Yang duduk di perlindungan
di bawah naung Tuhan,
beroleh kesentosaan
dan siang-malam aman.
Kepada Allah kataku:
"Engkaulah sesungguhnya
pelindungku dan kotaku!"
'Ku harap kepada-Nya.
2
Jikalau kaki terjerat
engkau dibebaskan-nya.
Dan bala sampar tak sempat
melakukan bahaya.
Dan ditudungi sayap-Nya
'ngkau aman dan terlindung
dan bagimu setia-Nya
perisai dan selukung.
3
Bagimu malam tak ngeri
dan siang pun 'kau luput,
jikalah 'ngkau dipanahi;
tak usah engkau takut.
Tak takut juga hatiju
'kan sampar, waktu malam.
Dan tengah hari 'ngkau teduh
terhadap bala alam.
4
Meski di sisimu rebah
ribuan dan laksaan
tetapi engkau tak kena;
kehidupanmu aman.
Dan dalam kebinasaan
dan bala yang kaulihat,
kaupandanglah pembalasan
ke atas orang jahat.
5
Pelindungmu dan kotamu
yaitulah Yahua,
tiada boleh kemahmu
kena celaka jua.
Disuruh-Nya malaikat-Nya
hendak memelihara;
di jalanmu 'kau amanlah
dan tak kena sengsara.
6
Engkau ditatang oleh-Nya
supaya jangan jatuh
dan jangan kakimu pernah
terantuh pada batu.
Dan singa yang kau ketemu
dan ular dalam rumput
'kan dipijakkan kakimu;
selalu engkau luput.
7
Sebab 'Ku dihasihinya
dan hamba-ku setia,
'Ku mendengar seruannya
dan melepaskan dia.
Dan dikenalnya nama-ku
di jalannya semua;
dan kar'na kasihnya teguh
'Ku melindungi dia.
8
Tetap 'Ku menyertainya
di dalam kesusahan,
dan Aku melepaskannya;
Kub'ri kemuliaan.
Dan dengan lanjut umurnya
hamba-Ku Kukenyangkan.
Selamat-ku dilihatnya
yang Kukaruniakan.

OK