MNR1 92 Mazmur 92
1=C
Versi Version 1
1
Baik puji Tuhan Allah
setiba fajarlah,
bermazmur bagi-Nya,
yang murah sedekala.
Senggara-Nya setia
semalam-malaman.
Baik bunyi-bunyian
memuliakan Dia.
2
Selalu, siang-malam
gemarlah hatiku
'kan perbuatan-Mu,
pikiran-Mu yang dalam.
Putusan-Mu semua
dan hikmat-Mu kekal,
seorang yang bebal
tidak mengerti jua.
3
Yang fasik itu subur
seperti rumputlah,
tetapi akhirnya
binasa dalam kubur.
Ya Tuhan, Engkau saja
di atas takhta-Mu
yang tinggi dan teguh,
kekallah juga Raja.
4
Pelawan-Mu binasa
dan aku, hamba-Mu,
Kau sokong kuatku,
Kau tolong sentiasa.
'Ku tahu bagaimana
segala seteru
pengintai jalanku,
hendak kena bencana.
5
Dan di halaman Allah
bamba-Nya yang benar
dib'ri berkat besar
bertumbuh sedekala,
sebagai pohon kurma,
dan pohon aras pun
di atas Libanon
dan kuatnya bertambah.
6
Mereka pun berbuah
dan rimbun daunnya,
segarlah hidupnya
meskipun ia tua.
Mereka memasyhurka:
setia Tuhanku,
pada-Nya, batuku,
tak ada kelaliman.

OK