MNR1 95 Mazmur 95
1=D
Versi Version 1
1
Muliakan Tuhan, nyanyilah
bersuka-suka, marilah
memuji batu s'lamat kita.
Dan di hadapan had'rat-Nya
kecapi pun memuji-Nya.
Bermazmur dengan sukacita!
2
Yahua Allah yang besar
dan Raja kita yang benar,
yang melebihi dewa dunia.
Tempat yang tinggi dan rendah,
segala laut dan dalamnya
semua: Tuhan yang empunya.
3
Hai mari, kita bertelut,
hendak dengan sembah sujud
menghadap Tuhan Khalik kita.
Gembala kawan domban-Nya
yaitu kita, kaum-Nya
dan Ia pokok sukacita.
4
Dengarkanlah suara-Nya
dan hari ini turutlah
ajaran-Nya dengan nasihat:
"Hai, jangan ikut moyangmu
yang mencobai sabar-Ku,
meski dilihatnya mujizat! "
5
Selama empat puluh tahun
'ku dijemukan oleh kaum,
yang hatinya sesat begini.
Telah bersumpah murka-Ku:
"Ke tempat perhentian-Ku
tak boleh masuh orang ini!"

OK