MNR1 97 Mazmur 97
1=Es
Versi Version 1
1
Yahua Rajalah!
Bersorak bagi-Nya,
kepulauan dan darat
di timur dan di barat!
Keg'lapan awanlah
penudung cah'ya-Nya.
Kuasa-Nya besar.
Keadilan benar
alasan takhta-Nya.
2
Terbitlah api-Nya
yang di hadapan-Nya
menghanguskan set'ru-Nya
di sekeliling dunia.
Nyala-Nya tersebar
ke atas yang tegar
dan oleh kilat-Nya
teranglah dunia
dan bumi gemetar.
3
Wahai, sebagai air
segala gunung cair
sebagai lulun jua
di hadirat Yahua.
Di langit nyatalah
t'rang kebenaran-Nya
Penduduk duni
melihat dahsyat-Nya
dan kemuliaan-Nya
4
Berhala ukiran
'kan mempermalukan
penganutnya semua.
Muliakanlah Yahua,
hai, ilah dunia,
sujud di dapan-Nya.
Yehuda mendengar
dan Sion bergemar
sebab hukuman-Nya!
5
Yang Mahatinggilah
di atas dunia
dan ilahnya semua:
Engkau, ya Tuhan Hua.
Hai, kamu hamba-Nya,
selalu bencilah
yang jahat dan cemar.
Kasih-Nya yang besar
'lepaskan anak-Nya.
6
Tertaburlah terang
yang cah'yanya senang
ke dalam hati lurus
segala orang tulus.
Hai orang yang benar,
hendaklah bergemar
sebab t'lah ditebus.
Muliakan Yang Kudus
dan na-Nya besar!

OK