NKI 10 Tuhan Hati Yang Suci
O, For A Heart To Praise My God
Versi Version 1
1
Ya, Tuhan hati yang suci
Dosanya terhapus
Kepada hamba s’karang
B’ri oleh darah Yesus
2
Hati yang pada Tuhanku
Kekallah berserah
Di mana Almasih itu
Boleh pegang p’rintah
3
Hati yang rendah dan lembut
dan tulus ikhlasnya
Selalu rajin mau jemput
Yesus jadi raja.
4
Pikirannya dibarui
Sempurna dan bersih
Rohani kasihnya
S’perti di hati Almasih

OK