NKI 11 Mukhalis Manis Juita
Majestic Sweetness Sits Enthroned
Versi Version 1
1
Yang manis juita mulia
Mukhalis yang benar
Dari lidah-Nya lembaklah
Anug’rah yang besar
Anug’rah yang besar
2
Tak ada makhluk bandingnya
Indahnya di dunia
Di surga dari malakpun
Ia yang termulia
Ia yang termulia
3
Bagiku yang berdosalah
Dalam sengsara k’ras
Ia memikul salib-Nya
Agar ku terlepas
Agar ku terlepas
4
Pada-Nya ku t’lah berhutang
Hidup lagi berkat
Dib’ri-Nya juga kumenang
Atas maut yang hebat
Atas maut yang hebat

OK