NKI 120 Hampirilah Aku
“Come Unto Me, Ye Weary”
Versi Version 1
1
“Hampirlah pada aku, Kub’ri perhentian”
Manislah suara Yesus amat berkasihan
Yang kabarkan anug’rah sentosa berkat-Nya
Kasih dan kebenaran selama-lamanya.
2
“Dan barang siapa datang tiada aku buang”
Suara Yesus menghibur segala yang bimbang
Tiada kami layak datang kepada-Mu
Ya Yesus t’rima kami, b’ri hidup yang baru.

OK