NKI 125 Menantikan Tuhan
Versi Version 1
1
T’lah lama Tuhan memp’lai-Mu
Bernanti Engkau datang
Hai bilamana Tuhanku
Lenyapkah kebenaran?
Dan tiba waktu yang sedap
Segala susah pun lenyap?
Sioh mari Tuhan Yesus!
Sioh mari Tuhan Yesus!
2
Benarlah Tuhan s’lamanya
Hu ada di antara
Kekasihmu dan padanya
B’ri hibur di sengsara
Tetapi baru cukuplah
Bila Hu k’lak kupandanglah.
3
Ya Tuhan hendak ajarlah
Kami ‘ni bersedia
Pelita dengan minyaknya
Berjagalah setia
Supaya masa datang-Mu
Tak kami malu dan keluh.

OK