NKI 130 Hambamu Tuhan Ajarkan
Lord, Speak To Me, That I May Speak
Versi Version 1
1
Hamba-Mu Tuhan ajarkan
Supaya hamba menyebut
Segala ajaran Tuhan
Dan panggil anak yang hanyut.
2
Kuatkanlah hamba,
Biarlah hamba beralas dalam-Mu
Supaya orang yang lemah
Ditolong oleh hamba-Mu.
3
Dan oleh nasihat Tuhan
Yang sudah masuk hatiku
S’kaliannya hamba bujukkan
Men’rima berkat firman-Mu.
4
Tuhan teduhkan ributku
Dengan suara berkhasiat
B’ri hamba oleh rahmat-Mu
Segarkan orang yang penat.
5
Kemewahan anug’rah-Mu
Ke dalam hati curahkan
Hingga bertambah rajinku
Dan kasih-Mu kumashyurkan.
6
Selama hamba bernafas
Hamba jadi pegawai-Mu
Sampai nyawaku terlepas
Memandang muka Tuhanku.

OK