NKI 141 Ke Masyrik Ke Magrib
Versi Version 1
1
S’karang ku mau pergi ke masyrik ke magrib
Ke tempat yang gelap masyhurkan
Injil-Nya Tuhanku, penebus dan tabib
Tarik yang tersesat, pulangkan.
Ke masyrik ke magrib
Ku pergi masyurkan
Kabar-Nya hal salib
Yesus mau s’lamatkan.
2
Tak ku mau tanyakan manakah upahku
Dekatkah jalanku atau jauh
Satu yang ku kenang, dombanya Tuhanku
Yang telah tersesat dan keluh.
3
Orang yang muda pun bangunlah berseg’ra
Bawalah injil-Nya Tuhanmu
B’rikanlah hidupmu, kuatmu bagi-Nya
Pergilah kerjakan wajibmu.
4
Adalah domba lain patut kucarikan
Tuhanku hendak b’ri s’lamat-Nya
Harus ku panggil dan berseg’ra himpunkan
Datangnya Tuhanku hampirlah.

OK