NKI 145 Bendera Tuhan Layangkan!
Fling Out The Banner
Versi Version 1
1
Bendera Tuhan layangkan
Di langit tinggi layanglah
Mulia salib-Mu Tuhan
Tanda itu dib’ri Allah.
2
Bendera Tuhan layangkan
Malaikat Tuhan lihat
Supaya dapat pikirkan
Kasih-Nya yang memb’ri s’lamat.
3
Bendera Tuhan layangkan
Dan bangsa–bangsa yang sesat
Melihat dan dihidupkan
Dalam-Nya Tuhan yang kodrat.
4
Bendera Tuhan layangkan
Orang berdosa yang hilang
Beroleh k’lak keampunan
Sebab percaya akan t’rang.

OK