NKI 149 Berlaksa-laksa Orang, Bercah’ya Rupanya
Ten Thousand Times Ten Thousand
Versi Version 1
1
Berlaksa laksa orang bercah’ya rupanya
Orang yang ditebus
Allah naik sampai ke surga pep’rangan sudah habis
Dosa dan maut kalah
Bukakan pintu padanya,
Hai kamu masuklah.
2
Penuhlah bunyi sorak
Di langit dan bunyi
Kecapi yang beribu pun menambahi puji
Hari yang s’mua zaman
Sudah menantikan
Inilah hari yang besar,
Hari kesukaan.
3
Sekarang nanti jumpa dengan kesukaan
Segala sobat-sobat
Yang lama diasingkan sapulah air mata
Dan suka hatimu
Piatu jumpa bapanya
Dan kawan bertemu.

OK