NKI 15 Bangkit, Hai Nyawaku!
Arise, My Soul, Arise!
Versi Version 1
1
Bangkit hai nyawaku
Jangan ketakutan
Almasih bagimu
Sudah jadi kurban
Lalu hidup dan s’karang pun
Lalu hidup dan s’karang pun
meminta kar’na-Mu ampun.
2
Kristus membelaku
Di hadapan Allah
Darah-Nya yang kudus
menghapuskan salah
Dosa s’kalian manusia
Dosa s’kalian manusia
Sudah ditanggung oleh-Nya.
3
Rusuk, kaki tangan
Luka dan darah-Nya
Menunjuk tebusan
S’kalian manusia
S’kalian boleh diampuni
S’kalian boleh diampuni
Jangan seorang pun mati.
4
Aku ditebuskan
Dan Allah menyebut
Aku anak Tuhan
Tiada ku takut
B’rani ku hampir pada-Nya
B’rani ku hampir pada-Nya
Serta panggil “Allah Bapa”.

OK