NKI 160 Kawan Seperjalanan
Walking With Jesus
Versi Version 1
1
Kawan seperjalanan
Sobat yang amat kental
Kasih-Nya tak bandingan
Sampai ke surga kekal.
Berjalan serta Yesus, kugemar
Berjalan serta Yesus, hatiku tak gentar.
2
Kawan seperjuangan
Melawan dosa keji
Mati dan dibangkitkan
Sehidup baru dib’ri.
3
Kawan sepergumulan
Mencari jiwa sesat
Kembali pergaulan
Bertugas maju pesat.
4
Kawan seperjuangan
Sehabis b’renti lelah
Berjumpa handai taulan
Di dalam rumah baka.

OK