NKI 164 Juruselamat Ajaib
What A Wonderful Saviour
Versi Version 1
1
Telah ditangungkan Yesus
Jurus’lamat ajaib
G’nap dosa hutang ditebus
Jurus’lamat ajaib.
Tuhanku Yesus Kristus
Mukhalis yang kudus
Jurus’lamatku Yesus
Ajaib penebus.
2
Darah-Nya yang menyucikan
Jurus’lamat ajaib
Damaikan kami dan Tuhan
Jurus’lamat ajaib.
3
Hatiku suci oleh-Nya
Jurus’lamat ajaib
dan s’karang Ia rajalah
Jurus’lamat ajaib.
4
Ia serta s’panjang jalanku
Jurus’lamat ajaib
Dan s’lalu kuatkan hatiku
Jurus’lamat ajaib.
5
Dib’ri-Nya kuasa pemenang
Jurus’lamat ajaib
Menang dalam tiap cobaan
Jurus’lamat ajaib.
6
Hatiku kus’rah pada-Nya
Jurus’lamat ajaib
Dunia tak bahagian-Nya
Jurus’lamat ajaib.

OK